توانمندسازی نیروهای انسانی

توانمندسازی نیروهای انسانی
عنوان خبر: توانمندسازی نیروهای انسانی
تاریخ ثبت: 1397-11-28

در راستای توانمندسازی نیروهای انسانی، دوره های آموزشی مرتبط ویژه اسفند ماه 1397 به شرح ذیل برگزار می گردد:

  1. دوره آموزشی "چگونه آینده شغلی خود را تضمین کنیم" ویژه دانش جویان و دانش آموختگان در  تاریخ 1397/12/08 سالن منتظرالقائم دانشگاه یزد
  2. دوره آموزشی "کارگاه معجزه ارتباطات با مدل Disk" ویژه عموم در تاریخ 1397/12/10 سالن پردیش آزادی دانشگاه یزد
  3. دوره آموزشی "راهکارهای عملیاتی برای مدیریت موثر سرمایه های انسانی در سازمان ها" ویژه مدیران عامل و مدیران منابع انسانی سازمان ها در تاریخ 1397/12/01 سالن پردیس آزادی دانشگاه یزد

کلیه حقوق مادی و معنوی پرتال مربوط به  بارمان بوده و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.