پروژه رصد دانش آموختگان دانشگاه یزد

پروژه رصد دانش آموختگان دانشگاه یزد
عنوان خبر: پروژه رصد دانش آموختگان دانشگاه یزد
تاریخ ثبت: 1397-10-03

این پروژه با هدف تکمیل و به روز کردن اطلاعات تمامی دانش آموختگان از تیر ماه سال 1397 آغاز گردیده است.

شناسایی دانش آموختگان و موقعیت های شغلی آنان می تواند در جهت تعامل بیشتر دانشگاه یزد با آنان نقش متقابل و به سزایی داشته باشد.

همچنین آگاهی از نرخ بیکاری و فراوانی اشتغال در رشته های مختلف از دیگر اهداف مهم این پروژه می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی پرتال مربوط به  بارمان بوده و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.